Misyon

Misyonumuz, lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrencileri, akademik anlamda donanımlı, çevreye saygılı, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilen bilim insanları olarak mezun etmektir.

 

Vizyon

Vizyonumuz, teknoloji ve araştırma odaklı, üniversite – kamu – sanayi işbirliklerini önemseyen, disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden, bilginin üretilmesi ve yayılmasını sağlayacak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde tanınmış bir araştırma kurumu olmaktır.