İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2809 sayılı Kanuna Ek madde 170 in eklenmesi ile 20/08/2016 tarihinde kurulmuş ve 07/09/2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile Üniversitemizin bünyesinde kurulan birimler arasında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne de yer verilmiştir.

 

Enstitümüz, 11 Anabilim Dalı bünyesinde, 2 tezsiz yüksek lisans, 10 tezli yüksek lisans, 8 doktora olmak üzere toplam 19 programda eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Hali hazırda aktif olan programlarımız şunlardır:

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Makine Mühendisliği

Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kentsel Tasarım

Yöneylem Araştırması

Matematik

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı 

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Matematik

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Afet Yönetimi

 

Tezli yüksek lisans programlarının azami süresi 6 yarıyıl, doktora programlarının 12 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi ise 3 yarıyıldır.