Belge No.  Görev Tanımı Adı  Belge
İDU-GT-FBE-001 Enstitü Müdürü indirin
İDU-GT-FBE-002 Enstitü Müdür Yardımcısı   indirin
İDU-GT-FBE-005 Anabilim Dalı Başkanı  indirin
İDU-GT-FBE-010 Enstitü Sekreteri  indirin
İDU-GT-FBE-011 Enstitü Personel İşleri Birimi Görev Tanımı Formu  indirin
İDU-GT-FBE-012 Enstitü Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanımı Formu indirin
İDU-GT-FBE-013 Enstitü Mali işler Birimi Görev Tanımı Formu indirin
İDU-GT-FBE-014 Bölüm Sekreteri Görev Tanımı Formu indirin